Program Game Developers Hatchery został czasowo zawieszony. Wkrótce nastapi aktualizacja serwisu.
GDH temporarily suspends its activities, please check back soon for the updated service.